Overlijden melden?

Bel 010-2017165

Wat te doen bij overlijden

Waarschuw de huisarts. Bij een overlijden thuis, in het ziekenhuis of in het verzorgingshuis moet eerst de (huis)arts worden ingeschakeld voor het ‘schouwen’, het daadwerkelijk vaststellen van het overlijden. In een zorginstelling en het ziekenhuis is vaak een arts aanwezig en wordt deze automatisch gewaarschuwd.

Wanneer het lichaam is geschouwd door de arts, neemt u contact op met de uitvaartverzorger. In samenspraak wordt directe hulp geboden, zoals de laatste verzorging en het eventuele overbrengen of thuis opbaren van de overledene. Tevens wordt er een afspraak gemaakt om de uitvaart te bespreken, op een tijdstip en locatie naar keuze.

De uitvaartverzorger zal er ook voor zorgen dat eventuele uitvaartpolissen tot uitkering zullen worden gebracht bij de betreffende verzekeraar. U bent altijd vrij in de keuze van uitvaartverzorger, ongeachte waar u verzekerd bent (laat u tijdig informeren indien de polis een natura-verzekering betreft).

Veelal zal de uitvaartverzorger de aangifte van overlijden verzorgen bij de gemeente en de akte van overlijden aan u verstrekken. Met deze aangifte worden een aantal instanties automatisch op de hoogte gesteld, zoals: Belastingdienst, SVB, AOW, UWV, grote pensioenfondsen, pensioen- en zorgverzekeraars, CAK en RDW. De akte van overlijden heeft u nodig om bepaalde organisaties te informeren en overeenkomsten stop te zetten, zoals de bank, huurwoning en abonnementen.

Waarschuw de huisarts
Bel de uitvaartverzorger