Overlijden melden?

Bel 010-2017165

Vooraf regelen

Waar er vroeg nog vooral een taboe heerste op ‘de dood’ en men er niet of nauwelijks over sprak met zijn/haar naasten, wordt er nu steeds vaker van te voren nagedacht over de eigen uitvaartwensen. Het kan voor nabestaanden rust en een vorm van troost brengen indien zij weten dat de uitvaart zal verlopen zoals de overledene dat had gewild. Een andere reden is dat mensen steeds vaker op die manier de ‘regie kunnen behouden’ over hun laatste wensen. En een laatste motief, is dat men bijvoorbeeld wilt weten wat de verwachte uitvaartkosten zullen zijn en of eventuele aanwezige polissen afdoende zullen zijn, of dat er extra geld opzij gelegd dient te worden.

Wij kunnen u op verschillende wijzen hulp bieden bij de oriëntatie en vastlegging van de eigen uitvaartwensen. Zo stellen wij gratis ‘wensenboekjes’ beschikbaar, die u zelf kunt invullen en bij uw administratie kunt bewaren, zodat op het moment van overlijden voor de naasten duidelijk zal zijn welke keuzes zij dienen te maken. Ook komt het steeds vaker voor dat men zelf, bij ziekte of gezondheid, een afspraak met de uitvaartverzorger wenst, een zogenoemde voorbespreking. Wij komen dan geheel vrijblijvend bij u langs om alle gegevens te noteren en zullen u vragen naar de uitvaartwensen en u waar mogelijk adviseren om deze zo passend mogelijk te maken. In dit geval is het ook mogelijk om een kostenbegroting op te stellen en deze bij u achter te laten. Wij zullen deze gegevens bewaren in een dossier en zullen op het moment van overlijden alles in werking stellen zoals besproken.

Tot slot bieden wij ook middels onze depositorekening aan om het geld wat u reeds opzij heeft gelegd voor uw uitvaart in bewaring te nemen zodat dit op het moment van overlijden aangewend kan worden om de uitvaartkosten (deels) mee te voldoen.

Klik hieronder op één van de afbeeldingen om naar de betreffende pagina te gaan.