Overlijden melden?

Bel 010-2017165

Contact

Kloeg Uitvaartzorg werkt met vrijwel iedere verzekeraar samen. U kunt met zowel kapitaal- alsmede naturaverzekeringen bij ons terecht, ongeacht waar u verzekerd bent. De (veelal ook oude) uitvaartpolissen kunnen wij ter incassering voor u inzenden naar de betreffende verzekeraar. U heeft hierbij de keuze om de polissen aan ons te laten uitkeren om in mindering te brengen op de uitvaartnota – middels een akte van cessie- of op de bankrekening van de begunstigde. Aan het afhandelen van uitvaartpolissen zijn geen extra kosten verbonden. Heeft u oude polissen liggen waarvan u niet weet waar deze zijn ondergebracht of wilt u weten voor welk bedrag u nu precies verzekerd bent? Neemt u gerust contact met ons op, dan zoeken wij het voor u uit.
 
 

Contactformulier