Overlijden melden?

Bel 010-2017165

Uitvaartkisten

Hedendaags zijn er vele mogelijkheden op het gebied van uitvaartkisten, uitvaartmanden of het natuurlijk opbaren in bijvoorbeeld een lijkwade. Ook in het kader van duurzaamheid worden er telkens nieuwe materialen aangewend om ook in dit opzicht een ecologisch verantwoorde keuze te kunnen maken. Via de onderstaande knop kunt u de brochure van de uitvaartkisten bekijken. Uiteraard staat het u ook vrij zelf een uitvaartkist te maken. Belangrijk hierbij is wel dat de kist aan de wettelijke- en door crematoria gestelde eisen voldoet. Op de website van Uitvaart.nl vindt u o.a. een video over ‘hoe zelf een uitvaartkist te maken’.

Brochure uitvaartkisten
Kloeg UItvaartverzorging Rotterdam beeld 1