Overlijden melden?

Bel 010-2017165

Voorbeeld kosten crematie of begrafenis

Onderstaand vindt u een voorbeeld van hoe een compact ingerichte uitvaart qua kosten opgebouwd kan zijn, zowel voor een uitvaart met een crematie alsmede een uitvaart met een begrafenis. De crematierechten bij crematoria in de regio kunnen sterk uiteenlopen, maar ook wordt de hoogte van de crematierechten bepaald door de gewenste tijd die men wilt reserveren in de aula en koffiekamer.

Ook voor de begraafrechten kunnen grote verschillen bestaan in de verschillende gemeentes. De gemeentelijke begraafplaatsen in en om Rotterdam (Zuiderbegraafplaats, Crooswijk, Hofwijk, Hoogvliet, Rozenburg en Pernis) hanteren over het algemeen lagere tarieven dan de andere begraafplaatsen in de regio, zoals Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk en de gemeente Nissewaard.

Om die reden zijn de hieronder genoemde voorbeelden een globale indicatie; tijdens een voorgesprek of een uitvaartregeling kunnen wij u informeren over de precieze tarieven van het gewenste crematorium of begraafplaats, de kosten van een uitvaartcentrum of het thuis opbaren van de overledene.


Uiteraard is dit enkel een indicatie van globale kosten, er kunnen misschien elementen worden weggelaten of juist extra zaken worden bijgevoegd, zoals de aanschaf van de rechten van een eigen graf, rouwbloemen, rouwadvertenties, duiven, ballonnen, het gebruik van een uitvaartbus, uitgebreide catering of juist het condoleren elders te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld in een geliefd restaurant. 

Maak een afspraak met een van onze medewerkers voor het bespreken van de uitvaartwensen zodat u direct een helder inzicht krijgt in de uitvaartkosten.