Overlijden melden?

Bel 010-2017165

Keurmerk Persoonlijke Uitvaart

Sinds juli 2015 zijn wij houder van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart. Dit houdt in dat wij als uitvaartonderneming niet door een extern bureau worden beoordeeld op onze kwaliteit van diensten, maar dat dit door de nabestaanden wordt gedaan voor wie wij een uitvaart hebben mogen verzorgen. Hiertoe nodigen wij families uit om enige tijd na de uitvaart een beoordeling in te vullen. De families waarmee wij hebben mogen werken bepalen hiermede dus of wij het keurmerk mogen blijven voeren.

Als houder van dit keurmerk zijnde draait het primair om een persoonlijke benadering en niet om het volgen van protocollen en processen. Dat een uitvaart persoonlijk is, betekend dat er hierom dus ook niet van een vast draaiboek gebruik wordt gemaakt. Iedere uitvaart is uniek en vraagt om een eigen organisatie en draaiboek. Met dit als uitgangspunt, zo benaderen wij ook iedere uitvaart die wij mogen begeleiden.

De verdere uitgangspunten van waaruit wij werken zijn:

  • De uitvaartonderneming is een kleinschalige lokale onderneming.
  • Persoonlijke aandacht en betrokkenheid staan centraal. U beslist alles zelf.
  • Iedere uitvaart wordt samen met u op maat samengesteld. Er wordt geen gebruik gemaakt van vaste draaiboeken en/of protocollen.
  • U ontvangt tijdig een transparante concept begroting.
  • U betaalt alleen voor diensten en producten die u daadwerkelijk afneemt.
  • De uitvaartondernemer dient minimaal 12 beoordelingen per jaar te krijgen met een gemiddelde score van minimaal een 7 van de 10.
  • De uitvaart hoeft niet direct in één gesprek geregeld te worden. De uitvaartverzorger komt, indien u dat wenst, vaker bij u langs om beetje bij beetje meer vorm aan de uitvaart te geven.
  • De uitvaartondernemer besteedt alle tijd die nodig is om samen met u een persoonlijke uitvaart te creëren. Er is geen maximum tijd die aan het verzorgen van een uitvaart wordt besteed.
  • Het uitgangspunt is dat de uitvaartverzorger die de uitvaart met u bespreekt, ook degene is die u op de dag van de uitvaart begeleidt.

 

Meer informatie over Keurmerk Persoonlijke Uitvaart kunt u vinden op: http://www.keurmerkpersoonlijkeuitvaart.nl

Bron: www.keurmerkpersoonlijkeuitvaart.nl/keurmerk-uitvaart.html

Gemiddelde score Persoonlijke Uitvaart:

Is er voldoende contact geweest tussen u en de uitvaartverzorger?
92%
Hoe heeft u het contact met de uitvaartverzorger ervaren?
95%
Bent u door dezelfde persoon begeleid?
96%
Is het een persoonlijke uitvaart geworden?
95%
Heeft de uitvaart aan uw verwachtingen voldaan?
95%
Was de hoogte van de factuur conform de begroting?
95%
Zou u deze uitvaartondernemer bij anderen aanbevelen?
97%