Overlijden melden?

Bel 010-2017165

Wat houdt het in en wat zijn motieven om hiervoor te kiezen?

Crematie in Stilte – Wat houdt het in?

Een crematie in stilte, ook wel “stille crematie” of “technische crematie” genoemd, is een vorm van een crematie waarbij deze plaatsvindt zonder dat er verder gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten van het crematorium. Dit betekent concreet dat er geen familieleden en/of nabestaanden aanwezig zijn en er geen afscheidsmoment of plechtigheid wordt gehouden in het crematorium. De focus ligt hier op de efficiënte uitvoering van het crematieproces zelf, waarna de as van de overledene wordt verkregen en na afloop van de wettelijke bewaartermijn van 30 dagen aan de nabestaanden kan worden teruggegeven.

Er zijn verschillende redenen te benoemen waarom men zou kiezen voor een technische crematie. De keuze kan voortkomen uit de expliciete wens van de overledene zelf, uit financiële overwegingen of juist omdat deze aansluit bij de persoonlijke voorkeur voor een intiemere en rustigere manier van afscheid nemen, zonder de drukte en emoties die een grotere ceremonie met zich meebrengen. Onderstaand nemen wij je mee in de verschillende overwegingen.

Expliciete wens van de overledene zelf

Soms kan de keuze voor een technische crematie voortkomen uit een expliciete wens van de overledene zelf. Bijvoorbeeld omdat dit meer passend zou zijn bij zijn of haar levensstijl of filosofische overtuigingen. Het respecteren van de laatste wens van de overledene kan voor nabestaanden een belangrijke factor zijn bij het maken van de keuze.

Intiem afscheidsmoment

Een van de voornaamste redenen achter de keuze voor een crematie in stilte is de wens voor een intiem afscheidsmoment in kleine kring, zonder de drukte van een meer traditionele uitvaartceremonie. Zo kan er bijvoorbeeld worden gekozen om voorafgaande aan de technische crematie een afscheidsmoment aan huis te organiseren. Dit biedt de nabestaanden de mogelijkheid om in de eigen en vertrouwde omgeving in stilte en rust afscheid te nemen van hun dierbare.

Financiële overwegingen

De keuze voor een technische crematie kan ook worden gemaakt uit financiële overwegingen. Uitgebreidere uitvaarten kunnen aanzienlijke kosten met zich meebrengen, zoals de huur van een locatie en catering. Een technische crematie is daarmee vergeleken een meer betaalbare optie, vooral wanneer er beperkte financiële middelen of geen uitvaartpolissen beschikbaar zijn.

Afscheid op een eigen locatie

Een technische crematie kan ook een logische keuze zijn om het afscheid op een bijzondere of eigen locatie te laten plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld een favoriet restaurant van de overledene zijn, een buurthuis, sportvereniging of een andere plek met emotionele waarde. Het kiezen voor een passende uitvaartlocatie draagt bij aan een unieke en persoonlijke beleving van het afscheid. De technische crematie in het crematorium wordt in dit geval in combinatie met een uitvaartceremonie op een externe locatie gekozen.

Tot slot

Wat de motieven dan ook zijn bij het kiezen voor een crematie in stilte, het is belangrijk om te beseffen dat de keuze een persoonlijke beslissing is die moet worden gerespecteerd; iedereen heeft zijn eigen unieke visie op hoe zij willen worden herdacht en hoe hun nabestaanden afscheid kunnen nemen.

Onze uitvaartverzorgers zullen – hoe klein en bescheiden of juist groots en uitgebreid de wensen dan ook mogen zijn – er alles aan doen om de wensen van de overledene en de behoefte van de nabestaanden te respecteren en met de grootste zorg uit te voeren.

Zou je naar aanleiding van dit stuk ook eens met een van ons van gedachten willen wisselen over de eigen visie op afscheid nemen? Wij komen graag met je in gesprek. Je kunt ons bereiken via de op de website vermelde contactgegevens.